erik caChuzo, polivalente artista circense e literario de nacionalidade checa e pasado porcino, -que coñeceu a Kafka e todo- abre o seu weblog para emitir opinións e gañar moitos cartos -erik caChuzo ten unha acusada tendencia a buscar xeitos fallidos de obter ingresos económicos-. Este caderno non destacará precisamente polo estilo directo e/ou conciso. O obxectivo vital do caChuzo é chegar a devanceiro, conselleiro, ou artista ricamente subvencionado.

17.2.06

¡Liberdade!

Mándame o caravelete nun comentario do post previo ó veterinario ou albeite por comer mazás. ¿Ó veterinario? ¡Quen me dera poder ir e quen mas dera, as mazás!

...---...

¡Ceibádeme desta prisión na que fun internado por dicir que si á fuxida de Paco ó Vaticano!

...---...

¡Ceibádeme para que poda demostrar que o porco sen Paco non e pouco pero pouco é Paco sen porco! (Como vedes, estes días, desde que me confesou a súa covarde marcha, hai un lixeiro desencontro entre Paco i eu, desencontro do que disfruto nas dependencias da Moi noble e moi leal perreira, etc.)

...---...

¿É que ninguén vai iniciar unha recollida de firmas en prol da miña liberdade?

...---...